Home / Tag Archives: xem bói

Tag Archives: xem bói

Vận-Mệnh để đương số dễ hiểu khi đóng phí xem dịch vụ dự đoán Tổng Quát trọn đời

Trước khi đi vào luận giải, chúng tôi xin khái quát chung thế nào là Vận-Mệnh để đương số dễ hiểu khi đóng phí tổn xem dịch vụ dự đoán Tổng Quát trọn đời xem tử vi vận mệnh do chuyên gia chấm trực tiếp không ưng chuẩn phần mềm có sẵn. MỆNH, tức …

Read More »

coi tử vi : Cung mệnh của bàn tay

coi bói : Cung mệnh của bàn tay  Bàn tay trong tướng học xem bói vận mệnh là một nơi rất nhu yếu biểu thị đầy đủ tranh bị về toàn thế giới, quá khứ, hiện tại và tương lai. mặc dù theo thời nay kỹ thuật ko cho rằng bàn …

Read More »

coi tư vi vận mệnh – Người sở hữu Ngũ quan đoan chính, cuối đời vận mệnh sẽ phải chăng lành. Lông mày căng ra ngay ngắn

xem bói vận mệnh – Người với Ngũ quan đoan chính, cuối đời vận mệnh sẽ tốt lành. Lông mày căng ra ngay ngắn; mũi đoan chính; tai cao nhưng mà sáng; miệng rộng tựa hình dây cung đều là tướng cuối đời được hưởng phúc lộc. Lông mày ngay ngắn, chỉ …

Read More »