Home / Báo Giá Sản Phẩm / Khi nói về ước mong trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng chuẩn xác cách diễn đạt “I hope” và “I wish”.

Khi nói về ước mong trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng chuẩn xác cách diễn đạt “I hope” và “I wish”.

Khi nói về ước mong trong tiếng Anh, nhiều người chưa sử dụng xác thực cách diễn đạt "I hope" và "I wish".

Nếu muốn sử dụng chuẩn xác "I hope" và "I wish", bạn chỉ cần nhớ kỹ hai cụm từ:

I hope I can…

I wish I could…

Bạn có thể tự hỏi tại sao người nói tiếng Anh lại dùng thì ngày nay đơn cho hope và thì quá khứ đơn cho wish. Bí mật là bản chất của could ở đây không phải thì kí vãng đơn. Nó chỉ sự việc không thật sự đúng hoặc ít có khả năng thành sự thực.

 

 

 

thí dụ về việc dùng wish để nói về điều gì đó không thể hoặc có lẽ không xảy ra:

 

I wish I could fly. (Tôi ước mình có thể bay).

I wish there were more hours in the day. (Tôi ước một ngày có nhiều tiếng hơn).

I wish I'd studied something a little more practical. (Tôi ước được học một cái gì đó thực tế hơn).

ngược lại, chúng ta sử dụng "I hope…" khi sự việc có thời cơ xảy ra cao hơn. Bạn có thể dùng cách nói này để diễn tả cái gì bạn muốn xảy ra trong tương lai:

I hope this cake turns out OK. (Tôi mong dòng bánh này sẽ ổn – có thể nói khi bánh đang ở trong lò).

I hope we can still be friends. (Tôi mong chúng ta vẫn có thể là bạn).

Cấu trúc của "wish" và "hope"

Dưới đây là so sánh về cách sử dụng wish và hope ở ngày nay, dĩ vãng và mai sau.

 

 

hiện tại

I hope this is the last mistake. (Tôi mong đây là lỗi cuối cùng).

I wish my phone worked here. (Tôi ước điện thoại của tôi có thể dùng được ở đây).

dĩ vãng

I hope Antonio got home safely. (Tôi mong Antonio đã về nhà an toàn).

I wish you'd told me sooner. (Tôi ước gì bạn nói với tôi sớm hơn).

Lưu ý: Bạn chẳng thể sử dụng hope để nói về điều gì đó trong kí vãng, trừ khi bạn không biết chuyện gì xảy ra. Trường hợp này, bạn chưa từng nghe được tin Antonio có về nhà an toàn hay không nên bạn có thể sử dụng hope.

ngày mai

I hope it stops raining soon. (Tôi mong trời ngừng mưa sớm).

I wish it would stop raining. (Tôi ước trời ngừng mưa).

Lưu ý: Sau hope, động từ có thể được chia ở thì ngày nay, kể cả khi bạn đang nói về ngày mai.

 

About anhdon11

Check Also

Chòm sao Bạch Dương từ xưa tới nay đều là bộ dạng nhiệt tình táo tợn

Hầu như cô gái nào cũng từng có ý nghĩ đàn ông ham mê dục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *