Home / Báo Giá Sản Phẩm / kế toán quản trị vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng)

kế toán quản trị vốn bằng tiền (Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng)

Để giúp Anh chị em chưa biết gì về kế toán bán hàng mang thể tự học kế toán bán hàng, An Tâm gửi tới mọi người bài viết phần mềm kế toán miễn phí rất chi tiết và cụ thể bằng hình ảnh minh họa buổi học 1+2 (Kế toán tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng) của Lớp kế toán tài chính sơ cấp và Lớp kế toán bán hàng Tổng hợp thực hiện nguyên nhân thầy Hải Bủi trực tiếp giảng dạy trong khoảng cách dùng Tài khoản-Chứng từ-Ghi sổ bằng những thí dụ bằng hình ảnh nên Các bạn rất dễ hiểu. Nội dung cụ thể của buổi 1+2 như sau:

một. định nghĩa
hai. Nhiệm vụ của kế toán quản trị vốn bằng tiền
3. account tiêu dùng và thuộc tính từng tài khoản
4. trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tài chính thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
5. các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh chủ yếu
6. sơ đồ tóm tắt nghiệp vụ kinh tế nảy sinh
7. Bài tập áp dụng và bài giải

I. định nghĩa

Vốn bằng tiền:

Vốn bằng tiền là 1 phòng ban vốn lưu động trong tổ chức là lượng tài sản còn đó trực tiếp dưới hình thái giá trị. Căn cứ vào phạm vi tiêu dùng vốn bằng tiền được chia thành:

Tiền mặt (TK111)
Tiền gửi nhà băng (TK112)
Tiền đang chuyển (TK113)

Mọi nghiệp vụ kinh tế nảy sinh của đơn vị can hệ đến tiền mặt (TK 111), tiền gửi nhà băng (TK112) và tiền đang chuyển (TK113) thì kế toán tài chính có nhiệm vụ lập chứng từ phát sinh của nghiệp vụ này (bao gồm: phiếu thu-phiếu chi, viết sec, lập ủy nhiệm chi…) à Dựa vào các chứng trong khoảng trên kế toán tiến hành ghi sổ và theo dõi biến động của những trương mục này.

II. NHIỆM VỤ kế toán tài chính VỐN BẰNG TIỀN

Phải theo dõi chiếc tiền thu vào và loại tiền chi ra của Tiền mặt (TK111) và tiền gửi ngân hàng (TK112). khi mang chênh lệch giữa sổ kế toán tài chính tiền mặt (TK111) sở hữu sổ của thủ quỹ và sổ kế toán quản trị tiền gửi ngân hàng (TK112) có sổ phụ nhà băng thì kế toán bán hàng cần sắm ra vì chênh lệch và điều chỉnh kịp thời.

Kiểm soát hóa đơn, chứng trong khoảng đầu vào sao cho Hợp pháp, hợp lý, hợp thức để được tính vào chi phí được trừ lúc tính thuế TNDN

hướng dẫn cho các bộ phận về quy định của hóa đơn chứng tư cũng như cách lập những biểu dòng

Lập Thống kê chi thu hằng ngày, Con số tiền gửi nhà băng hằng ngày để gửi theo đề nghị của Giám đốc.

địa chỉ có ngân hàng nơi khiến cho việc (về rút tiền, trả triền… cuối tháng lấy sổ phụ ngân hàng và chứng từ nhà băng..)

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, kế toán tài chính vốn bằng tiền ko nên kiêm thủ quỹ

Phải doanh nghiệp theo dõi tiền gửi ngân hàng tại từng nhà băng theo Việt Nam Đồng và theo Ngoại tệ

dùng tiền tệ hợp nhất là đồng Việt Nam

Ở những doanh nghiệp sở hữu ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày đàm phán (Tỷ giá ân hận đoái giao dịch thực tiễn, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên nhà băng vì nhà băng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh) để ghi sổ kế toán bán hàng

lúc tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt kế toán tài chính phải lập phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán bán hàng.

Ghi chú: Thủ quỹ chịu trách nhiệm điều hành và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tại, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán bán hàng tiền mặt. giả dụ sở hữu chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải rà soát lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch

III. account sử dụng VÀ tính chất TỪNG account
một. tài khoản dùng

lực lượng trương mục 11 – Vốn bằng tiền, sở hữu 3 tài khoản:

account 111 – Tiền mặt
account 111 mang 3 TK cấp 2:
trương mục 1111 – Tiền Việt Nam
trương mục 1112 – Ngoại tệ
account 1113 – Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý

account 112 – Tiền gửi Ngân hàng;
trương mục 112 – Tiền gửi ngân hàng mang 3 TK cấp hai
tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam
tài khoản 1122 – Ngoại tệ
tài khoản 1123 – Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

Lưu ý: Đối với tiền gửi ngân hàng thì kế toán cần mở tài khoản chi tiết theo từng ngân hàng để luôn tiện cho việc theo dõi, cụ thể như sau:
11211: trương mục VND tại nhà băng ACB
11212: tài khoản Việt Nam Đồng tại ngân hàng VCB
11213: tài khoản VND tại nhà băng HSBC
11221: tài khoản đô la Mỹ tại VCB

tài khoản 113 – Tiền đang chuyển.
account 113 với 2 TK cấp 2
tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam
trương mục 1132 – Ngoại tệ

hai. thuộc tính từng account
tài khoản 111 – Tiền mặt

Bên Nợ
mô tả tiền nâng cao trong kỳ vì bán hàng thu bằng tiền mặt, các bạn ứng trước tiền hàng bằng tiền mặt, rút tiền gửi nhà băng nhập quỹ tiền mặt, ….Chứng từ để ghi vào bên Nợ TK 111 là phiếu thu đương nhiên chứng trong khoảng gốc là hiệp đồng mua bán, hóa đơn nguồn vốn, phiếu bán hàng, phiếu chi bên mua, Séc rút tiền…

Bên mang
diễn tả tiền giảm trong kỳ do chi tiền trả tiền tiền hàng cho nhà cung cấp, trả lương, đóng BH, nộp tiền mặt vào tài khoản nhà băng, cung cấp tiền trợ thì ứng cho nhân viên kỹ thuật …Chứng từ để ghi vào bên mang TK 111 là phiếu chi kèm theo chứng từ gốc là hóa đơn tài chính, giấy giới thiệu, phiếu thu của nhà cung cấp, CMND, giao kèo, giấy yêu cầu nhất thời ứng, Giấy bắt buộc thanh toán trợ thời ứng, giấy nộp tiền vào account …

Số dư cuối kỳ: Bên nợ miêu tả số tiền còn còn đó quỹ

Chứng từ minh họa

Phiếu thu

Phiếu chi

trương mục 112 – Tiền gửi ngân hàng

Bên Nợ
diễn đạt tiền tăng trong kỳ bởi vì bán hàng thu bằng tiền gửi ngân hàng, quý khách ứng trước tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng, rút tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng, lãi tiền gửi ngân hàng ….Chứng trong khoảng để ghi vào bên Nợ TK 112 là Giấy báo có hẳn nhiên giấy nộp tiền vào account, ủy nhiệm chi của bên mua….

Bên có
trình bày tiền giảm trong kỳ nguyên nhân chuyển tiền trả tiền tiền hàng cho nhà sản xuất, trả lương, đóng BH, rút tiển gửi nhà băng nhập quỹ tiền mặt …Chứng từ để ghi vào bên với TK 112 là Giấy báo nợ đương nhiên chứng trong khoảng gốc là ủy nhiệm chi, lệnh chi tiền, Sec rút tiền…

Số dư cuối kỳ: Bên nợ biểu đạt số tiền còn còn đó account nhà băng.

Chứng trong khoảng minh họa
Giấy báo nợ

Giấy báo sở hữu

trương mục 113- Tiền đang chuyển

Bên Nợ:
làm cho hồ sơ chuyển tiền trong khoảng account của nhà băng A sang ngân hàng B nhưng chưa nhận được giấy báo với của ngân hàng B.

Bên mang
Nhận được giấy báo mang của ngân hàng là tiền đã vào account ngân hàng

Số dư cuối kỳ: bên nợ thể hiện số tiền còn đang chuyển cuối kỳ mà chưa vào trương mục

======>>>> Xem thêm:

Nguồn: Tổng hợp

About anhdon11

Check Also

Thanh tra giao thông nhận hối lộ: Bị cáo khai dùng tiền để chạy chức

Theo HĐXX, việc các thanh tra giao thông vi phạm có một phần lỗi từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *