Home / Giới Thiệu / Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa chỉ là một cách gọi khác trong nhóm Nhãn hiệu độc quyền, Nhãn hiệu sản phẩm. Là những hình ảnh có tên sản phẩm, thông tin công ti, ngày đăng ký, số hiệu mã vật phẩm. Mục đích chính là để nhận biết vật phẩm, tránh nhái giả thương hiệu sau này.
>>>>> Hoàn thành thủ tục thương hiệu độc quyền

1459656182-1561-da

Áp dụng theo nghị định mới nhất trong việc đạt yêu cầu nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm của cục chiếm hữu trí tuệ.
Theo đó, để đăng ký thương hiệu độc quyền , người đạt yêu cầu cần sẵn sàng trọn vẹn các thủ tục, giấy tờ sau đây:
I. Thủ tục đạt yêu cầu nhãn hiệu hàng hóa cần chuẩn bị.
Mẫu điền thông tin đăng ký nhãn hiệu (02 bản): bạn có thể tải về để điền theo mẫu 04-NH tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;
Cung ứng 09 kiến tạo nhãn hiệu: Hình ảnh kiến tạo nhãn hiệu được thiết kế cụ thể có kích thước của một chi tiết được kiến tạo trong tổng thể nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu đã kiến tạo có kích thước chuẩn là 80mm;
Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), một vài trường phù hợp cần phải có hợp đồng, tài liệu xác nhận doanh nghiệp đang thi hành sản xuất SP;
Chứng từ nộp phí, lệ phí theo luật pháp của Cục chiếm hữu trí tuệ
Sau khi bạn có trọn vẹn các thủ tục giấy tờ đã nêu thì bạn có thể nộp trực tiếp cho Cục sở hữu trí tuệ.
II. Quá trình chấp hành hoàn thành thủ tục nhãn hiệu sản phẩm
Trong trường phù hợp đơn nộp đưa ra bởi người thây mặt ủy quyền của các item cần đạt yêu cầu của tổ chức kinh doanh bạn tại Cục Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ giúp bạn các vấn đề như sau:
Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến việc xin chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm;
Sẵn sàng biển sơ xin đạt yêu cầu, ký đơn, người nộp đơn;
Lên tiếng về việc nộp hồ sơ sau khi nộp hồ sơ, và các báo cáo khác có liên quan;
Xử lý tất cả những thiếu sót liên quan tới các vật phẩm đang đạt yêu cầu nhãn hiệu;
Đưa ra các giải pháp tư vấn để vượt qua sự chối từ của Cục Chiếm hữu trí tuệ;
Theo dõi tiến độ của các thông báo nhận định và tình trạng hoàn thành thủ tục nhãn hiệu thường xuyên cho tới khi kết luận sau cuối của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đạt yêu cầu nhãn hiệu;
Tư vấn về việc sử dụng các nhãn hiệu sau khi cấp giấy phép;
III. Thời gian sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
Theo pháp luật từ Cục Sở hữu trí tuệ, qui trình thẩm định duyệt đơn hoàn thành thủ tục nhãn hiệu item phải trải qua các giai đoạn sau:
1. Cục Chiếm hữu trí tuệ sẽ phải thẩm định cách thức (mất từ 01 – 02 tháng);
2. Thời điểm báo cáo tình trạng đơn nộp chứng nhận trên Công báo (khoảng trong 02 bốn tuần);
3. Thời điểm để Cục Sở hữu trí tuệ thi hành thẩm định nội dung (từ 9 – 12 bốn tuần);
4. Khi phục vụ đủ các tiêu chí, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp và lên tiếng Giấy đủ điều kiện đạt yêu cầu nhãn hiệu (Thời điểm có giấy đạt yêu cầu là 01 – 02 tháng).
Bình luận

Xem tại: cơ quan cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

About lethanhsang

Check Also

Học lập trình Robot giúp trẻ phát triển tư duy tốt hơn

Quá trình học tập và phát triển tư duy của trẻ cần phải có một …