Home / Giới Thiệu / Công bố phù hợp quy item‎

Công bố phù hợp quy item‎

Sau khi được chấp nhận tiêu chuẩn hợp quy từ cơ quan tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa nên tiến hành đăng ký bản lên tiếng thích hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng với ngành đóng gói sản phẩm kinh doanh cho địa phương theo qui định của chính phủ về báo cáo thích hợp quy item.
1460735438-6315-nutricional

1. Trình tự lên tiếng thích hợp quy
1.1 Bình chọn công bố phù hợp quy:
Tổ chức, cá nhân tiến hành đánh giá sự phù hợp tại một trong hai cách: Thông qua tổ chức chứng nhận hợp qui định của Bộ Y tế hoặc bình chọn nội dung đánh giá sự phù tự phù hợp được xác định và thử nghiệm sản phẩm được thi hành trong phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc phòng thí nghiệm chủ quyền được thừa nhận hoặc công nhận phòng thí nghiệm;
1.2 Hoàn thành thủ tục xuất bản công bố thích hợp quy vật phẩm:
Tổ chức, cá nhân lập và thông báo việc nộp xuất bản trong các cơ quan có thẩm quyền.
2. Hồ sơ công bố phù hợp quy sản phẩm
2.1 Công bố kết quả phù hợp dựa trên đạt yêu cầu sự phù hợp của tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba), đại dương sơ gồm:
– Việc thông báo thích hợp quy vật phẩm theo các qui định;
– Một tin tức item bảo đảm cụ thể;
– Giấy đạt yêu cầu sự thích hợp quy định của các bên thứ ba đưa ra;
– Giấy chứng nhận thích hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân làm hàng hóa có chuỗi hệ thống quản lý chất lượng được đạt yêu cầu phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
2.2 Lên tiếng kết quả phù hợp dựa trên tinh thần tự đánh giá của các tổ chức, cá nhân đóng gói thực phẩm, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ bao gồm:
– Việc thông báo các quy định;
– Các tin tức cụ thể về vật phẩm;
– Kết quả thử nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, bao gồm các tiêu chuẩn đòi hỏi của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; cấp cho các đối tượng sau đây bao gồm: phòng thí nghiệm do cơ quan nhà nước được cấp có thẩm quyền hoặc được công nhận phòng thí nghiệm chủ quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
Các phòng thí nghiệm hoặc nước xuất xứ của các cơ quan có thẩm quyền tại vn đã thừa nhận (bản gốc hoặc bản công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự quán tại nước sở tại);
– Kế hoạch kiểm soát chất lượng vật phẩm;
– Kế hoạch giám sát định kỳ cơ sở, doanh nghiệp đóng gói;
– Thông báo bình chọn sự phù hợp tiêu chuẩn vật phẩm hợp quy;
– Giấy đạt yêu cầu phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường phù hợp tổ chức, cá nhân sản xuất SP có chuỗi hệ thống quản lý chất lượng được đạt yêu cầu thích hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.
3. Thẩm quyền tiếp nhận đơn và cấp giấy báo cáo thích hợp quy vật phẩm
3.1 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm: Đối với sản phẩm tính năng, thực phẩm đóng gói, thực phẩm sản xuất, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm công dụng, thực phẩm phục vụ tạp hóa, khách sạn từ 04 sao trở lên.
3.2 Chi cục ANTP: Đối với thực phẩm đóng hộp trong nước, thực phẩm đóng chai tại địa phương, vật liệu bao gói, thực phẩm đóng gói ngoại trừ các thực phẩm công dụng.
3.3 Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn thực phẩm: Đối với những tổ chức, doanh nghiệp có đòi hỏi xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm kinh doanh. Những item mà cá nhân, tổ chức chịu nghĩa vụ đóng hộp từ 2 địa phương, thành phố trở lên;
Bài viết được tổng phù hợp và tham khảo từ:
Internet wiki
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP
Thông tư 19/2012/TT-BYT
Bình luận

Có thể bạn quan tâm: giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

About lethanhsang

Check Also

Học lập trình Robot giúp trẻ phát triển tư duy tốt hơn

Quá trình học tập và phát triển tư duy của trẻ cần phải có một …